Deklaracja
o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych

Niniejszym oświadczeniem przekazuję następujące dane osobowe:
● Imię i nazwisko● Telefon● Email
dla Growness Group i oświadczam, że poinformuję w sposób pisemny, jeżeli będą moje dane podlegać zmianom podczas okresu przetwarzania informacji.
Cel przetwarzania:
otrzymywanie zamówienia, otrzymywanie biuletynu i wiadomości e-mail, promocji i dostępności produktu.
Zgadzam się z następującymi kwestiami:
● Imię i nazwisko● Telefon● Email
Mogą być wykorzystabe przez firmy kurierskie spółki Growness Group, abym mógł otrzymać moje zamówienie.
Mam świadomość, że moje dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 365 dni, i zostaną usunięte po ukończeniu tego terminu.
Oświadczam, że jestem świadomy swoich praw i celów przetwarzania moich danych osobowych przez Growness Group, gwarantuję ich poprawność i oświadczam, że wyrażam zgodę.