Deklaracja
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczeniem przekazuję następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko
- Telefon
- E-mail

dla Growness Group i oświadczam, że poinformuję w sposób pisemny, jeżeli będą moje dane podlegać zmianom podczas okresu przetwarzania informacji.

Cel przetwarzania: otrzymywanie zamówienia, otrzymywanie biuletynu i wiadomości e-mail, promocji i dostępności produktu.

Zgadzam się z następującymi kwestiami:

- Imię i nazwisko
- Telefon
- E-mail

Mogą być wykorzystabe przez firmy kurierskie spółki Growness Group, abym mógł otrzymać moje zamówienie.

Mam świadomość, że moje dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 365 dni, i zostaną usunięte po ukończeniu tego terminu.

Oświadczam, że jestem świadomy swoich praw i celów przetwarzania moich danych osobowych przez Growness Group, gwarantuję ich poprawność i oświadczam, że wyrażam zgodę.